Contact Us

 • Address : Faculty of Arts & Sciences
  Biology Department
  Pamukkale University
  Denizli 20070

 • Phone :
  +90 (0) 258 296 3574
 • Email :sena@pau.edu.tr

National Papers

 1. Şen, A., Sahin, B., Agus, H. H., Bayav, M., Sevim, H., and Semiz, A. (2007) Prevention of Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity by Urtica urens in Rats. Journal of Applied Biological Sciences 1 (3): 29-32.

  National Abstracts

  1. Özden Özgün, Şevki Arslan, Alaattin Şen (2012) Multipl skleroz tedavisi için olasi etkin bir preparat - capparis ovata ekstresi – mscov: moleküler bulgular. 24. Ulusal Biyokimya Kongresi, 25-28 September, Konya, Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry], 37(1); S: 20.

  2. Gurbet Çelik, Aslı Semiz, Şevki Arslan, Orhan Adalı, Alaattin Şen (2012) 2-Hidroksisinamik Asitin Faz I Enzimleri Üzerine Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir, 2012.

  3. Özden Özgün, Şevki Arslan, Alaattin Şen (2012) Capparis ovata (MSCOV) Sulu Özütünün Deneysel MS Modeli Üzerinde Koruyucu ve İyileştirici Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir, 2012.

  4. Şevki Arslan,  Pelin Atmaca, Gülsüm Terzioğlu,  Özden Özgün,  Gurbet Çelik, Alaattin Şen (2012) o-Kumarik Asit’in  Prokarsinojen/Karsinojen ve İlaç Metabolizması Üzerine Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir, 2012.

  5. Aslı Semiz, Alaattin Şen. (2012) Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da Böcek İstilasına Dirençte Genetik Farklılığın Sitokrom P450720B (CYP720B) Ekspresyon Düzeyleri Bakımından Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir, 2012.

  6. Melik Sever, Serdar Karakurt, Asli Semiz, Gurbet Çelik, Ayse Mine Gençler-Ozkan, Alaattin Sen ve Orhan Adalı. (2011) In Vivo Effect of Ellagic Acid on Antioxidant Enzyme Glutathione Peroxidase in Rat Liver. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 19 Kasım-2 Aralık, Adana, Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry], 36(1); syf: 78.

  7. Özdemir, A., Duran, M., Akyildiz, G.K., Şen, A. (2010) Kirliliğin Limnodrilus profundicola’da (Oligochaeta) AChE ve MT Kullanılarak İzlenmesi, 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ULSS40, 23-23.

  8. Akyildiz, G.K., Özdemir, A., Duran, M., Bakir, R., Şen, A. (2010) Kuraklığın Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Olası Etkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetleri, PF-026, 868-869.

  9. Semiz, A., Karakurt, S., Çelik, G., Gençler-Özkan, A. M., Adalı, O., ve Şen, A. (2010) Sıçanlarda Glutatyon S-Transferazlar ve Antioksidan Enzimlerin Epilobium hirsutum Bitki Ekstraktları ile Değişimi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli, syf: 203-204 (PA038).

  10. Çelik, G., Semiz, A., Karakurt, S., Adalı, O., ve Şen, A. (2010) Ellajik Asitin Faz I Enzimleri Üzerine Etkileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli, syf: 209-210 (PA045).

  11. Özkarslı, M., Semiz, A., Mercan-Doğan, N., Arslan, Ş., ve Şen, A. (2010) Pamukkale Termal Sularından İzole Edilen Bacillus licheniformis’ten Katalaz Enziminin Klonlanması ve Ekspres Edilmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli, syf: 249-250 (PA085).

  12. Ozgun O., Arslan S., Semiz A., Kapdağ M., Oztas M., Mammadov R. and Sen A. (2009).Cyclamen as an Ethnomedicine. Is it safe? The FEBS Journal 276, 333-333

  13. Kapdağ M., Arslan S., Ozgun O.,  Oztas M., Ural M., Duşen O. and Sen A. (2009) Possible implications of Cyclamen Trochopterantum on human therapeutics. The FEBS Journal 276, 315-315 .

  14. Ozgün O., Çelik, G., Arslan Ş., ve Şen, A. (2010) Akrilamidin İnsan Karaciğer Kanser Hücre Hattında (HepG2) Sitokrom P450 1A1, 1A2, 2E1 ve 3A4 mRNA Ekspresyon Düzeylerine Olan Etkisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-25 Haziran, Denizli, syf: 214

  15. Büyükgöze Ö., Osmanoğlu N., Arslan Ş., ve Şen, A. (2010). Türk Populasyonunda Tiyopürin S- Metiltransferaz*3B ve *3C (TPMT) Gen Polimorfizimin Ülseratif Kolit Gelişimindeki Rolü. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-25 Haziran, Denizli, syf: 234

  16. Gürbüz H., Koç, T., Ozgün O., Arslan Ş., ve Şen, A. (2010)  Yakıotu (Epilobium hirsutum) ve Ökseotu (Viscum album)’ndan Elde Edilen Ekstreler ile Ellajik Asit ve Sinnamik Asitin Muhtemel HMG-KoA İnhibitör Etkileri; 20. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-25 Haziran, Denizli, syf: 234

  17. Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Adile ÖZDEMİR, Mustafa DURAN, Recep BAKIR, Alaattin ŞEN, "Kuraklığın Büyük Menderes Nehri Üzerine Olası Etkileri" 20.Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2010

  18. Adile ÖZDEMİR, Mustafa DURAN, Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Alaattin ŞEN, " Kirliliğin Limnodrilus profundicola'da (Oligochaeta) AChE ve MT Kullanılarak İzlenmesi" 4.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2010

  19. Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Adile ÖZDEMİR, Mustafa DURAN, Recep BAKIR, Alaattin ŞEN “Kuraklığın Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Olası Etkileri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 21 - 25 Haziran, Denizli, s. 868-869, 2010

  20. Erdal KARADURMUŞ, Paraskeva MICHAILOVA, Alaattin ŞEN, Julia ILKOVA, Mustafa DURAN. ”Determınatıon Effects Of Heavy Metals Pollutıon Of Chıronomus Rıparıus Usıng Bıomarkor In The Yesılırmak Rıver” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 21 - 25 Haziran, Denizli, s. 866-867, 2010

  21. Adile ÖZDEMİR, Mustafa DURAN, Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Alaattin ŞEN (2010) Kirliliğin Limnodrilus profundicola’da (Oligochaeta) AChE ve MT kullanılarak izlenmesi. 4. Limnoloji sempozyumu 4-6 Ağustos 2010, Bolu.

  22. Aynacı, H. K., Semiz A., ve Şen, A. (2008) Sitokrom P4502C9 Aktivitesinin 7-Metoksi-4-Triflorokumarin ile Florometrik Ölçülmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-28 Haziran, Trabzon, syf: 629 (PZ386).

  23. Semiz, A., Mercan, N., ve Şen, A. (2008) Pamukkale Jeotermal Sulardan Termofilik Bacillus Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-28 Haziran, Trabzon, syf: 268-269 (PM079).

  24. Hekim, K., Kırıkbakan, A., ve Şen, A.  (2004) Sıçan Anti-Oksidant Enzimlerin ve Glutatyon S-Transferazların Momordica charantia Meyze Özütleri ile Değişimi. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs, Trabzon. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry], 29 (1); 38 (SB36).

  25. Tütüncü, B., Kırıkbakan, A., ve Şen, A. (2004). Hamster Karaciğer Dokusunda Anilin 4-Hidroksilaz Aktivitesinin Karakterize Edilmesi. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs, 2004 Trabzon. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry ], 29 (1); 141-142 (P146).

  26. Şen, A. ve Kırıkbakan, A. (2003) Dalaman Çayı Sazan (Cyprinus Carpio) Balık Dokularında Bazı Biyomarkör Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi. 1. Acıpayam Sempozyumu, 1-3 Kasım 2003, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. Bildiri Kitabı (baskıda)

  27. Akdogan,H., Özel, M. Z. ve Şen, A. (2003). Dalaman Çayı Bedirbey Havzasındaki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların HPLC ile Analizi. 1. Acıpayam Sempozyumu, 1-3 Kasım 2003, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. Bildiri Kitabı (baskıda)

  28. E. Arinç, A. Bozcaarmutlu, Şen, A. ve Kocabiyik, S. (2002) İzmir Körfezindeki Toksik karsinojenik organik kirliliğin biyoteknolojik yöntemlerle izlenmesi, boyutu ve ekotoksikolojik sonuçları. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV Ulusal Konferansı, 5-8 Kasım 2002, İzmir, Türkiye. Kıyı 02 Konferansı Bildiri Kitabı (Özhan E. ve Alpaslan N., ed.) s. 889-902.

  29. Şen, A., and Tin, Y. (2001) Sığır Karaciğer ve Akciğer Glutatyon S-Transferazların Kısmi Karakterizasyonu. 15th Ulusal Kimya Kongresi (BK-S31) Boğaziçi Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Kusefoğlu, S.). Istanbul-Turkey, 4-7 Eylul 2001  s. 31.

  30. Şen, A., Wang-Buhler, J-L., Arınç, E., ve Buhler, D. R. (2000) Kefal Sitokorm P4501A1 geninin klonlanması. VI. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2000. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi, EGS Park, Denizli, Türkiye. S.190.